Det europæiske etiketmarked er under forandring

Digital trykteknologi har skabt store ændringer i etiketmarkedet, på samme måde som det har påvirket andre områder af trykmarkedet. Som konsekvens heraf har den internationale etiketorganisation, FINAT, foretaget en dybdegående undersøgelse af den nuværende tilstand på det europæiske etiketmarked, markedets størrelse og forventede udvikling frem mod 2022.
 
Omsætningen af digitalt trykte etiketter androg i 2016 9,7 procent af den samlede værdi på godt og vel 16 milliarder euro. En beskeden andel men dog en procent højere end det globale gennemsnit. FINAT ser dog tallet som et udtryk for, at der er en bred accept af teknologiens robusthed og innovative muligheder.
 
Fordelingen mellem toner- og inkjet-baserede teknologier viser, at 76 procent af printerne er tonerprintere mens 24 procent er inkjet/hybrid. Dog viser vækstkurverne for inkjet frem mod 2022 en betydeligt højere vækstrate end de tonerbaserede systemer.
 
I undersøgelsen har man spurgt, hvilke udfordringer etiketproducenterne anser for at være de største i forbindelse med implementeringen af digitaltryk. På førstepladsen kom omkostningerne ved digitaltryk, tæt fulgt af ”nedetid” på grund af servicebehov. Derefter fulgte udfordringen med at fylde maskinen op med arbejde. Ejerne af tonerbaserede systemer nævnte også at det var svært at lave dækkende hvid, mens inkjet-ejere bemærkede udfordringer med at matche farverne.
 
Undersøgelsen viste også, at varemærkeejerne ikke er specielt optaget af om det er den ene eller anden digitale teknologi, men de forventer, at deres leverandør tager digital teknologi til sig og dermed åbner for de fordele og nye muligheder som det giver dem i deres forretning.
 
Jules Lejeune, direktør for FINAT, udtaler:
– Vi er meget tilfredse med rapporten, som giver et detaljeret portræt af den europæiske etiketindustri og dens kunder, som er på vej ud på en rejse, der vil finde helt nye verdener. I samklang med andre emballageformater har etiketter allerede opnået en større fleksibilitet, større brugerinteraktion og et bredere produktudvalg, som kan tiltrække varemærkeejere fra hele verden.
 
Rapporten ”FINAT Digital Label Study 2017” er, så vidt jeg kan se, kun tilgængelig for medlemmer af FINAT.


SØREN WINSLØW

Editor & Ad Sales Denmark
SØREN WINSLØW
soren@packnews.com

Publiceret: 2017-09-25

TAGS (Bemærk! Klik på en tag for at få flere artikler frem inden for området!)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


FØLG OS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Find de vigtigste messer og begivenheder i emballagebranchen!
FØLG OS PÅ FACEBOOK
 
RPC